Poradnik – porwanie narciarza przez lawinę

W przypadku porwania przez lawinę narciarz powinien próbować uwolnić się od kijków i nart oraz starać się utrzymać na powierzchni. Przy zwalnianiu masy śniegu dobrze jest przyjąć pozycję kuczną, ręce trzymać przed twarzą, aby utworzyć wolną przestrzeń z powietrzem do oddychania. W dużych, szybko zsuwających się lawinach zasypany nie ma żadnych możliwości działania i najczęściej ponosi natychmiastową śmierć w wyniku doznanych obrażeń. Continue reading

Lawiny zagrożeniem życia

Najczęstszą przyczyną śmierci w lawinie jest uduszenie (około 80%), a rzadziej doznane obrażenia i wychłodzenie. Szansa przeżycia zasypanego szybko maleje w czasie od chwili wypadku. Jak wynika z danych statystycznych zebranych podczas wypadków lawinowych w krajach alpejskich, około 90% zasypanych przeżywa pierwsze 15 minut. Szansa przeżycia pod śniegiem kolejnych 20 minut maleje do około 30%. Continue reading